Bart Corduwener

Spel en artistieke leiding

Als toneeldecorateur werd Bart op het spoor gezet van poppenspeler. Hij speelde door het gehele land, onder andere ook op De Efteling en Recreatiepark Duinrell. Zijn hart ging echter uit naar het acteren. Als zodanig speelde hij zowel binnen als buiten op diverse podia en locaties. Als speldocent en regisseur werkte hij op theatercampings en richte enkele wijktheatergezelschappen op.  Zijn eerste natuurtheaterervaring was een project op de Nationale Parken. Na een aantal jaren als trainingsacteur gewerkt te hebben, richtte hij tien jaar geleden een theatergroep op die uitsluitend nog in de natuur speelde. De Speelwildernis was geboren! (linkedin.com/in/bart-corduwener-a5008a219)

Annet de Ruiter

Spel

Annet studeerde in 2020 af op de Mime Opleiding (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) als fysiek performer, actrice en theatermaker. Sindsdien speelde ze in uiteenlopende producties: van poppentheater tot theatrale installaties, en van teksttheater tot puur fysiek werk – bij gezelschappen als Theater Utrecht, Studio Dries Verhoeven, Theatergroep De Jonge Honden, Het Houten Huis en WIRWAR Producties. Bij De Speelwildernis verenigt Annet haar liefde voor jeugdtheater en werken op buitenlocaties in de voorstelling ‘Leven als een monster’. In die voorstelling vindt Annet het personage boswachter Jos de Mos het allerleukste om te spelen: “Alle kastanjekeutels nog aan toe!”. (https://www.annetderuiter.nl)

Emma Hanekroot

Spel

Emma studeerde in 2021 af op de Dans Academie (Fontys Hogeschool voor de kunsten) als danser, performer, actrice en choreograaf. Sindsdien speelde zij in verschillende producties: van fysieke dansvoorstellingen tot installatie werk. Ook maakt zij onderdeel uit van Peeled Collective als oprichter en performer. Ze werkte met gezelschappen als Internationaal Theater Amsterdam, Studio Dries Verhoeven, Marcel Leemann Physical Dance Theatre, Korzo en Corpo Máquina Society. Bij de speelwildernis komen Emma’s liefde voor tekstheater en locatietheater samen in de voorstelling ‘Leven als een monster’. (linkedin.com/in/emma-hanekroot-a52542148)

Zoë Schollee

Spel

Zoë studeerde in 2019 als theatermaker en speler af op de Mime Opleiding (AHK) te Amsterdam, Als speler voelt ze zich thuis in verschillende disciplines, van fysiek theater en maskerspel, tot teksttheater en beeldende installaties. Ze heeft bij verschillende gezelschappen en festivals gespeeld zoals Het Houten Huis, Golden Palace, Over het IJ Festival, Lowlands en Karavaan Festival. Als theatermaker richtte zij in 2020 samen met een aantal collega’s het DollyCollective op. Hiermee maakt zij fysiek ervaringstheater in de bossen, op het strand of in de stad, vanuit het verlangen meer in en met onze omgeving te spelen. Bij De Speelwildernis zet zij deze liefde voort met het spelen van de voorstelling ‘Leven als een Monster’.

Niels van Heijningen

Spel

Niels is in 2021 afgestudeerd van de Mime Opleiding van de AHK. Sindsdien beweegt hij zich op veel vlakken binnen de uitvoerende kunsten. Hoofdzakelijk actief als acteur/performer/beweger en (mede)maker binnen verschillende collectieven en gezelschappen. Hij speelde onder andere op Karavaan Festival, Oerol en Over het IJ. Niels zal binnen het spelen altijd vertrekken vanuit beweging en zijn lichaam. Niels heeft een grote affiniteit met locatie theater en de natuur. Bij De Speelwildernis speelt hij diverse personages in de interactieve theatervoorstelling ‘Leven als een monster’. (https://nielsvanheijningen.nl)

Dora Groothof

Spel

Dora studeerde af in 2014 aan de Toneel & Kleinkunst Academie Amsterdam als actrice/theatermaker en heeft een grote liefde voor locatie theater; haar stage bij het Amsterdamse Bostheater en Oerol waren dan ook een groot geluk. Dora verliet tijdelijk Amsterdam om haar horizon te verbreden in Berlijn. De filmindustrie kwam daar op haar pad en ze beheerst nu ook het acteren voor de camera. Al reizende te kunnen spelen op verschillende locaties is waar Dora van droomt. De omgeving geeft een extra dimensie aan het stuk, zo is de natuur bij de Speelwildernis dan ook het middelpunt waar vanuit het spel ontstaat. Ze wordt blij van het fysieke spel met grote transformaties naar verschillende dieren in het bos. (https://doragroothof.hotglue.me)

Svea van der Togt

Spel

Svea studeerde in 2010 af als actrice op de MBO theaterschool en vervolmaakte haar reeks als theatermaker op de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten in 2015. Sindsdien is ze te zien als fysieke speler bij verschillende gezelschappen zoals theatergezelschap Dox, dansgezelschap Aya, collectief Fields of Wonder, Festival Puppet International en heeft ze een solo gepresenteerd op Colombiaanse theaterfestivals. Bij De Speelwildernis mag ze eindelijk weer buitenspelen! Zijzelf en de kinderen die tot nu toe de voorstelling ‘Leven als een monster’ hebben gezien zijn verliefd geworden op de rol van de Rotterdamse Barry de Bever. (linkedin.com/in/svea-van-der-togt-5002b4117)

Martijn Schrier

Spel

Martijn studeerde in 2019 af aan de Mime Opleiding als speler en theatermaker. Naast beweging en theater heeft hij een enorme voorliefde voor het maken van muziek, wat terug te zien is in zijn werk. In het laatste jaar van zijn opleiding is hij het muzikale duo Pas de Cygne begonnen. Daarnaast speelde hij o.a. bij Het Houten Huis, Toneelgroep WYF en bij Boslab. Naast uitvoerend speler en maker geeft Martijn ook regelmatig spellessen en workshops. Bij de Speelwildernis is hij te vinden in het Oerbos. Een prachtige locatie waar Martijn de spin acrobatisch in zijn web laat hangen, de bever zijn mooiste poezie laat voordragen en de dieren laat leven als een monster. (linkedin.com/in/martijn-schrier-588534ab)

Partners


Stichting De Speelwildernis

John Lockeweg 19
1349DD Almere
info@speelwildernis.nl

Bank NL60 TRIO 0338 8375 15
KvK 6898 2372
RSIN 8576.75.400

 

Bestuur
Erik Kijne, voorzitter
Regina van Oorschot, secretaris
Benno Zohlandt, penningmeester

 

Doel, missie en werkwijze
Stichting De Speelwildernis is opgericht op 16 juni 2017 en is gevestigd in Almere. Het doel van de stichting is het ontwikkelen, produceren en uitvoeren van interactief theater in de natuur. De ambitie is om kinderen op professionele wijze en begeleid door beroepsacteurs samen theater in de natuur te laten maken. De stichting doet dit door uitnodigende verhaallijnen te ontwikkelen, die aansluiten bij het natuurlandschap in de polder. De verhalen hebben als kern het leven van kinderen in verschillende historische periodes, van prehistorie tot toekomst. In de verhalen zijn tijdloze thema’s verweven zoals opgroeien, spelen en plagen, identiteit, alleen en samen zijn. Het landschap wordt met materialen uit de omgeving ingericht tot decor dat de fantasie prikkelt. De ambitie is het hele jaar door activiteiten te organiseren, elk jaar een nieuwe grote voorstelling te produceren en kleinere activiteiten zoals workshops, kinderfeestjes en jaarfeesten te organiseren. De Speelwildernis werkt de komende jaren stapsgewijs aan de verdere ontwikkeling van organisatie en aanbod. Aandachtspunten voor de organisatieontwikkeling zijn versterking van het bestuur, zakelijke leiding en het verder uitbreiden van het aantal deelnemers, vrijwilligers en donateurs.

 

Financien
Stichting De Speelwildernis financiert haar activiteiten deels uit recettes en deels uit donaties van particulieren en fondsen. Alle activiteiten worden verricht op zzp-basis. Vrijwilligers ondersteunen bij het inrichten van speellocaties en publieksbegeleiding. De onkosten die gemaakt worden zijn onder meer de honoraria, reis- en transportkosten, kostuums en rekwisieten en voor de zakelijke kant: financiering, marketing, productie en organisatie. De stichting heeft geen reserves. De bestuursleden van de Speelwildernis ontvangen geen andere beloning dan eventueel een vergoeding voor gemaakte onkosten op basis van werkelijke kosten. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast. Dit dient, in overeenstemming met het doel van de stichting, te worden besteed aan een of meer algemeen nut beogende (ANBI) instellingen, of een ander doel dat het algemeen belang dient.