Over ons

Bart Corduwener

Artistieke leider

Als toneeldecorateur werd Bart op het spoor gezet van poppenspeler. Hij speelde door het gehele land, onder andere ook op De Efteling en Recreatiepark Duinrell. Zijn hart ging echter uit naar het acteren. Als zodanig maakte hij deel uit van enkele jeugdtheatergezelschappen en speelde zowel binnen als buiten op diverse podia en locaties. Als speldocent en regisseur werkte hij op theatercampings en richte enkele wijktheatergezelschappen op. Zijn eerste natuurtheaterervaring was een project voor voor de Nationale Parken. Na een aantal jaren als trainingsacteur gewerkt te hebben, richtte hij zeven jaar geleden een theatergroep op die uitsluitend nog in de natuur speelde. De Speelwildernis was geboren!

Spel

Fleur Hartgers

Fleur Hartgers is afgestudeerd docent theater. Zij volgde haar opleiding aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Zwolle. Tijdens stages bij onder andere Sonnevanck, Het Paleis en verschillende basisscholen ontdekte Fleur dat ze het liefst met kinderen werkt. Hun speldrang en ongeremde fantasie inspireren haar. Fleur verwerkt hun speelse houding zoveel mogelijk in haar lessen en workshops. Ze creëert een open sfeer, waarin de deelnemers zichzelf durven te zijn. Als actrice en maker prikkelt zij haar publiek, door zich te focussen op de interactie tussen de acteur en het publiek. De omgeving is daarbij vaak een belangrijk onderdeel van haar werk. Zij brengt haar fascinaties op een creatieve en fantasie prikkelende manier over aan haar publiek.

Efrem Stein

Efrem Stein studeerde in 2003 af aan de acteursopleiding van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en hij studeerde twee jaar aan de Mime Opleiding, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Tijdens zijn studies en aansluitend in zijn werk heeft hij zich ontwikkelt tot een eigenzinnige en sensitieve acteur/mimespeler en theatermaker met een fysiek, beeldend en ruimtelijk bewustzijn. Spelen in de natuur deed Efrem als kind al graag, maar ook in zijn werk, is de natuur zijn favoriete speellocatie. Hij speelde op diverse theaterfestivals tussen bomen en struiken, in meren en op zandvlaktes.

Video

Elisabeth van Leeuwen

Sinds 1999 werkt Elisabeth als freelancejournalist/verslaggever/regisseur voor landelijke en regionale omroepen. Daarnaast makt zij korte films in opdracht van musea, scholen en overheden. Zo maakte zij voor het Nieuwland Erfgoed Mueum in Lelystad een educatieve DVD over de geschiedenis van Flevoland. De film is onderdeel van het landelijke project ‘Plan je eigen ruimte’. In opdracht van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) maakte zij ‘Van generatie op generatie’, een film over kinderdoop. Dit is de laatste serie die zij maakte voor Omroep Flevoland.

Over Ons

De natuur

In de natuur kun je ervaren dat je deel uitmaakt van het universum. Zonder de natuur zouden we eenvoudigweg niet bestaan. De natuur geeft ons voedsel, energie en zorgt voor onze gezondheid. De mens maakt deel uit van de natuur. In De Speelwildernis willen wij dat besef stimuleren. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid op het speelterrein. Acteurs stellen de kaders vast en faciliteren de deelnemers en de toeschouwers. Zij maken vanuit de rol van hun personage de kinderen bewust van hun gedrag en van hun omgang met de natuur. Niet alleen nu maar ook later, als zij zelf volwassen zijn, zullen zij een band hebben met de natuur.

Kunst en Cultuur

Met theater en andere kunstvormen intensiveren wij de natuurbeleving. Kunst zorgt voor een uitdagende speel- en leeromgeving. De Speelwildernis biedt kinderen en hun begeleiders expressie op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater en multi-media. Tijdens de activiteiten gebruiken de kinderen hoofd, handen en hart; zij vergeten de tijd. Wij maken de deelnemers bewust van hun invloed op hun leefomgeving. Onze activiteiten geven een geheel eigen, soms zelfs nieuwe betekenis aan een natuurgebied.

 

Stichting De Speelwildernis
Berlijnstraat 50
1334 CS Almere
info@speelwildernis.nl
KvK 6898 2372
RSIN 8576.75.400

 

Bestuur van de stichting
Bart Corduwener, voorzitter
Robert Hemmen, penningmeester
Erik Kijne, secretaris

 

Doel van de stichting
Het ontwikkelen, produceren en uitvoeren van interactief theater in de natuur.
Stichting De Speelwildernis bestaat sinds 16 juni 2017 en is gevestigd in Almere. De Speelwildernis wil een hiaat vullen in het theaterlandschap in Flevoland. De ambitie is om kinderen op professionele wijze en begeleid door beroepsacteurs samen theater in de natuur te laten maken. De stichting doet dit door uitnodigende verhaallijnen te ontwikkelen, die aansluiten bij het natuurlandschap in de polder. De verhalen hebben als kern het leven van kinderen in verschillende historische periodes, van prehistorie tot toekomst. In de verhalen zijn tijdloze issues verweven zoals opgroeien, spelen en plagen, identiteit, alleen en samen zijn.Het landschap wordt met materialen uit de omgeving ingericht tot decor dat de fantasie prikkelt. De ambitie is om het hele jaar door activiteiten te organiseren, elk jaar een nieuwe grote voorstelling te produceren en daarnaast reprises en kleinere activiteiten zoals workshops te organiseren. De Speelwildernis is een nog jonge stichting, die de komende jaren stapsgewijs zal werken aan verdere ontwikkeling van organisatie en aanbod. Aandachtspunten voor de organisatieontwikkeling zijn versterking en verbreding van het bestuur, een meerjarig ondernemingsplan en een marketing- en communicatiestrategie. Ook wordt gebouwd aan een support groep van vrijwilligers, donateurs en ambassadeurs.

 

Kosten en financiering
De Speelwildernis heeft geen personen in vaste dienst. Alle activiteiten worden verricht op zzp-basis. Denk hierbij o.m. aan creatieve ontwikkeling van script, regie, spel, zakelijke leiding, en marketing en communicatie. Vrijwilligers ondersteunen bij het inrichten van speellocaties en publieksbegeleiding. Ook zijn er kosten voor reizen, transport, kostuums en rekwisieten. Andere grote kostenposten zijn marketing een communicatie en financiële administratie. De Speelwildernis financiert haar activiteiten deels uit recettes van de activiteiten, deels uit subsidies en donaties van fondsen die gericht zijn op cultuur of natuurbeleving. In 2017 is één productie gerealiseerd, gefinancierd door het Cultuurfonds Almere en Fonds voor Cultuurparticipatie. De stichting heeft geen reserves.

 

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Speelwildernis ontvangen geen andere beloning dan eventueel een vergoeding voor gemaakte onkosten op basis van werkelijke kosten. 

 

Bestemming liquidatiesaldo
Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast. Dit dient, in overeenstemming met het doel van de stichting, te worden besteed aan een of meer algemeen nut beogende (ANBI) instellingen, of een ander doel dat het algemeen belang dient.